Påbygningsaggregat encyclopedia

These types exist:

Påmonteringsudstyr til gaffeltrucks gør gaffeltrucken til en sand allroundmaskine. Det mest enkeltmonterbare påmonteringsudstyr til gaffeltrucks fås i alle tænkelige udførelser og med talrige muligheder. Man kan for eksempel bruge gaffeltrucken til snerydning om vinteren eller til at transportere uhåndterlige materialer. Desuden åbner der sig nye anvendelsesmuligheder med personkurve og arbejdsplatfome, der kan påmonteres. Der findes påmonteringsudstyr til almindelige gaffeltrucks, teleskoplæssere, containerlæssere og sidelæssere uden drev, med mekanisk, elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk drev. På grund af påmonteringsudstyrets egenvægt ligger truckens bæreevne med påmonteringsudstyret under dens nominelle kapacitet. Særlig forsigtighed er påkrævet på grund af tyngdepunktet, der flyttes fremad. Derfor må en gaffeltruck, der er forsynet med påmonteringsudstyr, kun betjenes af en erfaren fører.

Afskubber

Abschieber

Pushere er beregnet til at skubbe last af gaflerne eller fra en platform. Dette påmonteringsudstyr er for det meste meget let at montere og køres sammen med bærepladerne under den vare, der skal transporteres.

Clamps

Balle klemmer

Balleklemmerne griber lasten med de to klemmer og er særdeles velegnet til at opsamling af stykgods såsom kasser eller maskindele. Balleklemmerne fås med integreret sideskift og kan drejes op til 360 grader.

Dorn klemmer

En dornklemmer består af to eller en dorn, som kan gribe om runde varer, der ligger i kørselsretningen, som for eksempel ruller eller tønder. Mange modeller har sideskifte.

Fad klammer

Tromleklemmer er påmonteringsudstyr til transport af tromler. Det består af to klemmearme, som er tilpasset formen på tromlen. Tromleklemmer kan også fås i udførelser, der kan drejes og tiltes. Desuden findes der tromleklemmer, der kan tage to tromler op samtidig.

Klammer

En udstyrsklemme fastgør varen under transporten på trucken. Udstyrsklemmer findes i mange forskellige udførelse, der passer til det mest forskellige udstyr.

Havneklammer

Til havnedrift findes der havneklemme som påmonteringsudstyr, der er udstyret på bedste vis som sand allround-udstyr til de udfordringer, der forekommer ved havnedrift. Afhængig af modellen findes der også havneklemmer med integreret sideskifte.

Appliance Clamp

Kartonklemmer findes både i en stiv, og svingende udførelse. Kartonklemmernes hovedarbejdsområde er indenfor transport og stabling af gods uden paller. Således transporteres alle luksusvarer såsom vaskemaskiner, køleskabe eller fjernsyn sikkert med kartonklemmer. Som ved meget andet påmonteringsudstyr udlignes unøjagtigheder i kørselsretningen også et ofte af et standardmæssigt integreret sideskifte på kartonklemmen.

Clamp for Cement Pipes

Specielt til transport og opbevaring af tunge cementrør med trucken anvendes cementrørklemmerne ofte. Det meste udstyr har en integreret sikkerhedsanordning, som måler trykket på rørene og dermed forhindrer, at ladningen bliver knust og beskadiget.

Paper Roll Clamp

Håndtering af papirruller stiller særlige udfordringer til gaffeltrucken. Med en papirrulleklemme kan rullerne løftes op af trucken både liggende og stående, og det muliggør tæt opbevaring og deponering. Papirrulleklemmer findes med 180 graders rotation og 360 graders rotation. Drejeområdet på 360° garanterer, at papirrullerne kan aflæsses på skrå flader uden skader. Endvidere finders der modeller med en delt arm til samtidig løft af to ruller. De slankt formede arme forhindrer, at rullerne bliver beskadiget.

Pipe Clamps

Der findes rørklemmer som påmonteringsudstyr til løftning af stående eller liggende betonrør. Disse rørklemmer betjenes hydraulisk og kan drejes og tippes. Rør, som ligger på tværs af kørselsretningen, kan også løftes uden besvær med rørklemmerne.

Sten klammer

Stenklemmer eller også stenklemmegafler er påmonteringsudstyr med flere gafler til gaffeltrucks. Med stenklemmer løfter man teglsten og transporterer dem.

Tobak klammer

Tobaksklemmer anvendes til sikker klemning af tobaksballer og kartonvarer. De tynde knivarme sørger for en enkel klemning og muliggør smal stabling. Det integrerede sideskift garanterer med et lavt frontmonteringsmål en sikker sidelæns forskydning og udligner igangsætningsunøjagtigheder.

Dreje aggregat

Med en rotator på trucken er det muligt at dreje lastoptageren 360 grader. De fleste rotatormodeller til trucks har også en sideskifter, også kaldet sideskift.

Tømnings aggregat

Et tømmeapparat er optimalt egnet til at kunne tømme en beholder hurtigt og let Denne type påmonteringsudstyr griber en beholder og drejer den op til 360 grader.

Barrel Lifter

Til transport, stabling og tømning af tromler findes den såkaldte tromleløfter. Tromleløftere findes i mekanisk eller hydraulisk udførelse og kan bestilles drejelig og med en vægt. Der er forskellige udførelser af tromleløfter for enhver type materiale af de tromler, der skal løftes, som er tilpasset optimalt til tromlens materiale.

Gafler

Gafler er meget efterspurgt påmonteringsudstyr. Der kan for eksempel vælges forskellige gaffellænger, og bæreevnen kan øges sammenlignet med standardgafler. Specialudførelser som belagte eller eksplosionsbeskyttede gafler er ikke sjældne.

Fork Extensions

Gaffelforlængelser er sko, der forlænger gaflernes virksomme bærelængde. Disse anvendes ofte en gang i mellem til transport af længere varer, når det ikke kan betale sig at anskaffe sig nye, længere gafler.

Klem gafler

Ved klemmegafler skelnes der mellem den drejelige klemmegaffel og den stive klemmegaffel. Den drejelige klemmegaffel anvendes frem for alt til sidelæns tømning af diverse beholdere. Klemmegaflen muliggør en indstilling af gaffelafstanden udover truckens bredde.

Multi-pallet handler

Flerpallegaflen fås som såkaldt dobbeltpallegaffel til transport af to paller, samt som flerpallegaffel til transport af op til tre paller. Flerpallegaflen er et hydraulisk påmonteringsudstyr til trucks.

Teleskop gafler

Ved teleskopgafler skelner man mellem almindelige teleskopgafler og udtræksgafler.

Gaffelflytter

Tandjusteringsudstyr hører til det mest efterspurgte påmonteringsudstyr på markedet. I mange virksomheder skal der ofte løftes last med forskellig bredde. Anvendelsen af et tandjusteringsudstyr gør ubegrænset udnyttelse af trucken mulig uafhængigt af bredden på den vare, der skal transporteres.

Front Gaffelvogn

Med en fremføringsgaffelbærer kan last løftges fra 2. række ved at køre kloen ud (fx. ved ensidet læsning og losning af lastbiler, waggoner og dobbeltreoler. På gaffelbæreren kan der monteres tænder eller andet påmonteringsudstyr, der er egnet til lasten. Til udligning af tilkørselsunøjagtigheder kan man også få et sideskift.

Fejemaskine

Med en fejemaskine opsamles snavset mekanisk ved hjælp af to børster og en undertryksventilator. Der findes fejemaskiner, der kan køres med, men også fejemaskiner som påmonteringsudstyr til trucks, lastbiler eller kommunale køretøjer. Fejemaskiner drives for det meste med diesel eller manuelt. De roterende koste sidder for det meste til højre på fejemaskinen og under køretøjet.

Shovels

Tip anordning med skovl

Ved denne type påmonteringsudstyr kan skovlen tippes fremad og bagud. Skovle med tipanordning er for det meste hydraulisk drevet.

Læsseskovl

Styrtgodsskovlen monteres på truckens gaffelbærer. Den egner sig til opsamling og transport af sand, grus og andet styrtgods. Styrtgodsskovle fås i en stiv udførelse, men også med manuel eller hydraulisk betjening.

Klem skubber

Med en glideklemme trækkes varer, som er lagt på pap eller kunststof, på truckgaflerne eller skubbet af dem. Glideklemmer findes til truckgafler eller platforme.

Cranes

Kran arm

Med kranarmen ændres trucken efter en enkel montage til en kran. Kranarmspåmonteringsudstyr findes både i en drejelig og stiv udførelse. Den gængse kapacitet ligger mellem 2.500 kg og 4.000 kg. Der findes dog også udstyr med en større kapacitet.

Telescopic crane

Med teleskopkrankrogen omdannes din gaffeltruck hurtigt og enkelt til en minikran. Kranarmen fastgøres til truckens mast, krankrogen sidder på kranarmen og kan betjenes i forskellige højder. Teleskopkrankrogen findes både som stiv og som rotor.

Lastholder

Laststabilisatoren trykker oppe fra på den vare, der skal transporteres på truckens gafler. Det muliggør en sikker og hurtig transport også på ujævnt terræn og stabiliserer varen. Et integreret sideskift giver en væsentlig forkortelse af læssetiden. Laststabilisatoren er belagt med gummi for ikke at beskadige varen, desuden kan det tryk, som udøves på varen, reguleres i små skridt.

Persons Basket

For at kunne arbejde i højden er en personkurv egnet til påmontering på din gaffeltruck. De fleste personkurve har en kapacitet på ca. 300 kg Personkurven sættes på gaffellommerne, hvorved enhver kurv sikres mod at kunne rutsje af utilsigtet.

Rundtræs tang

Holdejernet, som også kaldes en rundtræstang, gør det muligt at løfte og transportere rundtræ med gaffeltrucken. Man skelner mellem almindelige holdejern og den enarmede holdejern. Hvor man med holdejernet også kan udføre videre arbejde med den løftede last, som der kun anvendes en gaffel til, anvendes den enarmede holdejern udelukkende til at sikre varen. Holdejernene betjenes hydraulisk og anvendes for det meste indenfor forstindustrien eller ved forarbejdning af træ.

Sneskyder

Man kan uden yderligere omkostninger ombygge gaffeltrucken til en snerydder med sneskraberpåmonteringsudstyret.. Montagen går meget hurtigt og enkelt ved hjælp af indkørselslasker på sneskraberen.

Sideflytter

Sideflytter

For at forskyde lastbærerne til siden for bestemte opgaver anvender man en sideforskyder.

Tri-lateral heads

Det svingbare sideløfteudstyr anvendes som påmonteringsudstyr på gaffeltrucks, som derved bliver til en smalgangstruck, og som kan arbejde i smalle gange som sidestabler. Lastbæreren med det tværgåendeskubbeudstyr svinges omkring en eller to lodrette akser og forskydes på tværs til løfteudstyret. Mens man med det normale sideløfteudstyr lægger paller og beholdere sidelæns ind på reolerne eller løfter dem ud derfra, er det svingbare sideløfteudstyr også egnet til at optage lasten forfra eller sætte den af fortil. Ved anvendelse af sideløfteudstyret reduceres truckens bæreevne i væsentlig grad, og ofte er en specialmast nødvendig for at modvirke de opstående kræfter.

FORKLIFT - La red de distribuidores más grande de la industria

Comprar barato - ¡Vender más rápido!

¿Alguna pregunta?

Contáctanos directamente:

Ana Fischer


Country Manager Spain

+49 941-942794-24