Rengøringsteknik Guide

Disse typer eksisterer allerede

Højtryksrenser

På industrielle højtryksrensere sættes vand under tryk med en stempelpumpe. Med dette tryk opstår der en kraftig vandstråle, når vandet kommer ud af dysen, som også fjerner hårdnakkede pletter og snavs fra næsten alle overflader. Således anvendes højtryksrenser meget effektivt ved for eksempel rengøring af gader, facader eller motorer. De fleste højtryksrensere tilsluttes ganske enkelt til strøm. Nogle større maskiner drives med diesel. De fleste højtryksrensere varmer vandet op til 90 grader. Håndtering af en højtryksrenser bør udelukkende overlades til veluddannet personale, da der er en stor risiko for tilskadekomst på grund af den hårde vandstråle, og der er fare for at beskadige de overflader, der skal behandles. Til mere omfattende rengøringsopgaver findes der særlige rengøringsmidler, som bekæmper vanskeligt opløseligt snavs eller kan anvendes til desinfektion indenfor levnedsmiddelindustrien.

Fejemaskine

With a sweeper the dirt is cleaned and removed mechanically by means of two brushes and a vacuum fan. There are mobile and attachable sweepers which can also be used as attachments in forklifts, trucks or utility vehicles. Sweepers are usually diesel or manually operated. The rotating brushes are usually located at the right-side of the sweeper and under the vehicle.

 

Feje/sugemaskine

Fejesugemaskiner fås til fejebredder på op til 2 meter. Fejesugemaskiner fås hånddrevne, men også som dieseldrevne maskiner med fører. Disse maskiner har en høj sugekapacitet og gør grundig rengøring eller tørring af gader, haller eller også parkeringspladser mulig. Fejesugemaskiner har et filter i sugeluftstrømmen. Det udskiller store urenheder fra fine støvpartikler og forhindrer, at det fine støv, kommer ud igen. På store fejemaskiner – som for eksempel til rengøring af veje – er der en såkaldt tallerkenkost på siden, som transporterer det materiale, der fejes op fra rendestenen, til sugeskakten. Endvidere sidder styringen af en sådan fejemaskine for det meste også på højre side, så føreren kan gøre endnu mere grundigt rent.

Gulvvasker

Vådskrubbere fås hånddrevne og til at sidde på. Desuden skelner man mellem vådskrubbere med en kost og en maskine med to koste. Modellen vælges ud fra størrelsen på det hårde gulv, der skal rengøres. Med en vådskrubber kan kontorbygninger og også lagerhaller rengøres grundigt.

Gulvfejemaskine

Gulvvaskemaskiner er rengøringsmaskiner, hvor man skelner mellem hånddrevne maskiner, eller maskiner med ståplade eller førersæde. Disse rengøringsmaskiner vasker gulv og suger samtidig rengøringsvæsken op. Til små arealer er den hånddrevne maskine bedst egnet. Fra 1.500 m² bør man vælge varianten med førersæde, da belastningen af kroppen dermed mindskes mest muligt. Maskinen drives af et batteri eller et strømkabel. Der findes forskellige bredder afhængig af de arealer, der skal behandles.

Vej rengørings maskine

Når der fejes med en gadefejemaskine, sprøjtes der ofte vand på gadesnavset for at binde støvet og undgå, at det hvirvles op. Udover det allestedsnærværende støv, fx. på grund af sodaflejring og dækslitage, opstår der alle mulige former for grov forurening (fx. med affald eller grus). Endvidere skal det sikres, at ukontrolleret plantevækst ikke beskadiger vejbelægningen. Vejrengøringsmaskinen er en stor fejesugemaskine, som styres af en fører. Førersædet og kosten sidder ofte i højre side, så der kan gøres rent så tæt ved kantstenen som muligt. Disse rengøringsmaskiner har en særdeles høj sugekraft og en stor beholder til snavs.